بسیج دانشجویی مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

0

حماسه فتح خرمشهر

روز سوم خرداد ۱۳۶۱ یکی از بارزترین جلوه های نصر الهی و یکی از مهم ترین و زیباترین روزهای انقلاب اسلامی ایران می باشد. روز...